pdfVedtekter for Langangen Idrettslag

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslag

NIF sin nye lovnorm for idrettslagene

 

LOVER OG REGLER AV SKATTE- OG AVGIFTSMESSIG ART

pdfInnberetning av minstelønnssats

pdfBilgodtgjørelse

pdfSkattepliktige naturalytelser

pdfGaver og skatteplikt

pdfMva. regler i idrettslag