Trimgruppe

Trimgruppa i Langangen har som målsetning å tilby ulike aktiviteter som et supplement til de andre gruppene, fra tre år og oppover. De fleste av trimgruppas aktiviteter foregår i skolens gymsal, men noen av aktivitetene foregår også i omkringliggende områder og andre steder i nærmiljøet. Nivået på aktivitet vil variere fra helt nybegynner til godt trent. Gruppene vi tilbyr er tilrettelagt slik at du kan ta i så mye du selv ønsker og dermed vil disse passe alle uansett form.

Pr dags dato så tilbyr vi gruppetrening i gymsalen på skolen. Det er trening for damer mandager kl 19.00.

Det gjennomføres også yogakurs med oppstart i januar og august hvert år.